Komitet organizacyjny XVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii ma zaszczyt zaprosić P.T. Koleżanki i Kolegów na kolejne spotkanie naukowe naszego Towarzystwa, które odbędzie się w dniach 18–20 września 2019 r. w Lublinie.
 
Tematem przewodnim konferencji organizowanej pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie będą różne aspekty badań diagnostycznych wykorzystywanych w opiniowaniu sądowo-lekarskim: toksykologicznych, genetycznych, obrazowych, mikroskopowych, biochemicznych, entomologicznych oraz kryminalistycznych. Ogłaszany ze stosownym wyprzedzeniem wybór głównego motywu Zjazdu stanowi zachętę do przygotowania prac łączących różne dziedziny wchodzące w skład naszej profesji, które będą premiowane wystąpieniami podczas interdyscyplinarnych sesji plenarnych. Zachęcamy również do prezentacji własnych dokonań w innych obszarach opiniowania sądowo-lekarskiego, takich jak ocena prawidłowości postępowania medycznego, antropologia i kazuistyka medyczno-sądowa, tradycyjnie dyskutowanych podczas naszych odbywających się co trzy lata spotkań. Na potrzeby obrad planowane jest wykorzystanie infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 
 
  Zapraszamy wszystkich Członków i sympatyków naszego środowiska do licznego udziału w tym cyklicznym spotkaniu naukowym. Mamy nadzieję, że będzie ono okazją do zacieśniania dotychczasowych i nawiązywania nowych kontaktów branżowych, także z Kolegami z sąsiednich krajów Europy Wschodniej, których zamierzamy zaprosić na nasz Zjazd.
  Szczególne znaczenie ma dla nas jak najliczniejszy udziału młodych adeptów naszej obszernej dziedziny – zarówno lekarzy, jak i genetyków oraz toksykologów, w związku z istniejącymi od niedawna możliwościami specjalizacji w obu obszarach laboratoryjnej diagnostyki sądowej.
  Wszystkich Uczestników oraz osoby towarzyszące zachęcamy ponadto do połączenia celów naukowych z licznymi atrakcjami turystycznymi, jakie oferuje nasze miasto o ponad 700-letniej his torii.
 
Kolejne komunikaty zjazdowe będą sukcesywnie pojawiać się na stronie internetowej:
 
Do zobaczenia za rok w Lublinie!
 
Komitet Naukowy:
dr hab. Grzegorz Teresiński – przewodniczący
dr hab. Grzegorz Buszewicz – zastępca
dr hab. Piotr Kozioł – zastępca
 
Komitet Organizacyjny:
dr Marzanna Ciesielka – przewodnicząca
dr Wojciech Chagowski – zastępca
Michał Tracz – członek
 
wraz ze wszystkimi pracownikami Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UM w Lublinie, wchodzącymi w skład Komitetów: Organizacyjnego, Naukowego i Wykonawczego Zjazdu.

 

W głębokim żalu pożegnaliśmy Dyrektora Aleksandra Głazka, kierującego przez wiele lat krakowskim Instytutem Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna, wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Zmarł 6 marca 2009r. po długiej i ciężkiej chorobie. Odszedł wspaniały menedżer, który dbał o rzetelność i prestiż pracy biegłego oraz najwyższy poziom organizacyjny i merytoryczny kierowanego przez siebie Instytutu, mającego najwyższą renomę nie tylko w Polsce, ale i za granicą.
Jego ostatnim zadaniem, wieńczącym linię życia zawodowego, była organizacja i koordynacja prac zespołu biegłych, sporządzających kompleksową opinię na zlecenie katowickiego oddziału Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu - badania ekshumowanych zwłok generała Władysława Sikorskiego. Pomimo poważnego stanu zdrowia starał się uczestniczyć we wszystkich etapach działań, był „dobrym duchem” przeprowadzanych badań. W Jego zamierzeniach było sporządzenie szerokiego i rzetelnego opracowania naukowego na temat przebiegu i wyników prac, czego już, niestety, nie doczekał.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 czerwca 2010 Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii zostały przyznane 6 pkt.

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 28 października 2009 r. po długiej i ciężkiej chorobie zmarł

Redaktor Naczelny
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii

dr hab. med. JERZY KUNZ

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 01.12.2009r. odszedł

Prof. zw. dr hab. med.
Franciszek Marian Trela
- emerytowany Profesor i były Kierownik Katedry
i Zakładu Medycyny Sądowej
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

VII Łódzkie Sympozjum Naukowe Przestępstwa przeciwko Życiu i Zdrowiu oraz Seminarium Genetyków Sądowych, Cesarka 2014, 17-19 września 2014, Smardzewice nad Zalewem Sulejowskim

komunikat wkrótce

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków PTMSiK z dnia 16 września 2010 r. roczna składka członkowska począwszy od roku 2011 wynosi dla członków poniżej 30 roku życia 70 pln, dla członków pomiędzy 30 a 70 rokiem życia 120 pln, natomiast członkowie powyżej 70 roku życia są zwolnieni z obowiązku opłacania składek. Roczną składkę członkowską należy wpłacać do dnia 31 marca danego roku bezpośrednio na rachunek bankowy PTMSiK z podaniem imienia i nazwiska członka. Numer rachunku bankowego: 21 1500 1621 1213 6001 1805 0000, Kredyt Bank S.A. III Oddział w Poznaniu