Drukuj

Ankieta epidemiologiczna dla Policji i Prokuratury celem właściwego zakwalifikowania przypadku i wdrożenia procedur zabezpieczających w Zakładach Medycyny Sądowej


Zalecenia dotyczące klasyfikacji zmarłych kierowanych na sekcje sądowo-lekarskie pod kątem zagrożenia epidemiologicznego SARS Co-V-2/COVID-19 (wersja 2.0 z dn. 30.03.2020r.)


Zalecenia dotyczące wykonywania sądowo-lekarskich sekcji zwłok w przypadkach potwierdzonej choroby COVID-19 i podejrzeń zakażenia SARS CoV-2 (wersja 2.0 z dn. 30.03.2020r.)


Zalecenia ECDC dotyczące zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)


Zalecenia PTMSiK w sprawie pobierania materiału sekcyjnego do badań toksykologicznych 


Biuletyn Informacyjny PTMSiK 2013


 Biuletyn Informacyjny PTMSiK 2010


 

Karta Członka PTMSiK

Deklaracja Kandydata na Członka PTMSiK

  


 

Regulamin Nagrody imienia Profesor Danuty Miścickiej-Śliwki
 
Regulamin Nagrody imienia Profesorów Jana Markiewicza i Tadeusza Borkowskiego