II edycja Konkursu na pracę magisterską, doktorską i licencjacką Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii i wydawnictwa Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii

Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii (PTMSiK) ma na celu ogniskowanie, organizowanie, popieranie i upowszechnianie pracy naukowej i praktycznej działalności w zakresie dyscyplin nauki reprezentowanych przez medycynę sądową, toksykologię sądową, genetykę sądową i inne nauki pokrewne, a także reprezentowanie środowiska i propagowanie zdobyczy naukowych w tych dziedzinach. Wydawnictwo Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii (AMSiK) to kwartalnik naukowy (70 pkt. MEiN), który jest organem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. W wydawnictwie AMSiK publikowane są w języku polskim i angielskim prace oryginalne, kazuistyczne, poglądowe oraz historyczne z zakresu medycyny sądowej, kryminalistyki i dziedzin pokrewnych oraz opracowania z zakresu etyki i deontologii lekarskiej. Archiwum stawia sobie za cel pierwszoplanowy przybliżanie Czytelnikom maksymalnie szerokiego spektrum współczesnej medycyny sądowej.

Serdecznie zapraszamy do II edycji Konkursu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii na najlepszą pracę magisterską, licencjacką  i doktorską, których obrona odbyła się w okresie od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r. z zakresu:

- tanatologii i traumatologii sądowej,

- diagnostyki sądowej (m.in. obrazowej, genetycznej, toksykologicznej),

- opiniowania i klinicznej medycyny sądowej.

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie trzech najlepszych prac w dwóch kategoriach:

1) praca doktorska;

2) praca magisterska lub licencjacka.

Do Konkursu należy zgłosić prace doktorskie, magisterskie i licencjackie (wyłącznie w formacie PDF), które nie stanowią cyklu artykułów naukowych opublikowanych w innych czasopismach lub zgłoszonych do innych czasopism oraz artykuły naukowe powstałe na kanwie tych prac przygotowane do druku w AMSiK (w formacie MS Word DOC lub DOCX)[1] zgodnie z instrukcją dla autorów zamieszczoną na stronie wydawnictwa https://www.ejournals.eu/AMSiK/menu/1253/

Dodatkowo do każdej nadesłanej pracy należy dołączyć kopię wszystkich recenzji uzyskanych w toku prowadzonych przewodów doktorskich, magisterskich i licencjackich (wyłącznie w formacie PDF).

Kapituła konkursu przyzna nagrody naukowe za I, II i III miejsce oraz uhonoruje zwycięzców dyplomami w kategoriach „najlepsza praca doktorska” oraz „najlepsza praca magisterska/ licencjacka”, a artykuły naukowe przygotowane na kanwie prac magisterskich/licencjackich oraz prac doktorskich zostaną opublikowane w wydawnictwie AMSiK. Prace będą podlegać procedurze recenzji wydawnictwa AMSiK. Ponadto dla Autorów nagrodzonych prac we wspomnianych kategoriach za zajęcie I, II i III miejsca przewidywana jest redukcja opłaty konferencyjnej na kolejnym Zjeździe PTMSiK odpowiednio za kolejne miejsca w wysokości 100%, 50% i 30%.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 października 2023 r. Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo możliwości wydłużenia terminu nadsyłania zgłoszeń.

Adres e-mail do nadsyłania zgłoszeń to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

[1] Artykuł naukowy przygotowany na kanwie pracy dyplomowej (magisterskiej, licencjackiej lub doktorskiej) może zawierać wyodrębniony wątek lub wszystkie dane pracy dyplomowej, w zależności od charakteru pracy. Dane oraz treść zgłoszonego artykułu nie mogą zostać wcześniej opublikowane lub złożone do druku w innym wydawnictwie, zgodnie z ogólną polityką AMSiK.