Przewodniczący:

dr hab. Krzysztof Rębała (Gdański Uniwersytet Medyczny)


Sekretarz Komisji:

dr hab. Marcin Woźniak, prof. UMK (Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Członkowie:

dr Monica Abreu-Głowacka, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. Wojciech Branicki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr Marzanna Ciesielka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr Kornelia Droździok, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

prof. dr hab. Tomasz Grzybowski, Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Tomasz Kupiec, Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków

prof. dr hab. Ryszard Pawłowski, Gdański Uniwersytet Medyczny

dr Natalia Rogalska-Niżnik, Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Poznaniu (kandydat)

prof. dr hab. Marek Sanak, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr hab. Ireneusz Sołtyszewski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. Magdalena Spólnicka, Uniwersytet Warszawski 

 

Komisja Genetyki Sądowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii jest Komisją problemową, powołaną na podstawie Statutu Towarzystwa. Celem działania tej Komisji jest zapewnienie jak najwyższego poziomu analiz genetycznych wykonywanych dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania.

 

Atestacja laboratoriów genetycznych przeprowadzających badania DNA służy realizacji tych założeń. Pozwala ona na przyjęcie wspólnej strategii, standaryzacji metod i nazewnictwa, ustalania norm i oceny prawidłowości genotypowania i wnioskowania.

 

Zasady atestacji na lata 2014-2015

 

Wyniki atestacji na lata 2012-2013
Zasady atestacji na lata 2012-2013

 

Wyniki atestacji na lata 2010-2011
Zasady atestacji na lata 2010-2011