Przewodniczący:

 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Grzybowski (Bydgoszcz)

Członkowie:

 • dr hab. Wojciech Branicki, prof. nadzw. (Kraków)
 • prof. dr hab. n. med. Tadeusz Dobosz (Wrocław)
 • dr hab. n. med. Renata Jacewicz (Łódź)
 • dr hab. n. med. Piotr Kozioł (Lublin)
 • insp. Małgorzata Kwietniewska (Warszawa)
 • prof. dr hab. n. med. Ryszard Pawłowski (Gdańsk)
 • dr hab. n. med. Witold Pepiński (Białystok)
 • prof. dr hab. n. med. Rafał Płoski (Warszawa)
 • prof. dr hab. n. med. Zofia Szczerkowska (Gdańsk)
 • dr hab. n. med. Marcin Woźniak (Bydgoszcz)

Sekretarz Komisji:

 • dr hab. n. med. Marcin Woźniak (Bydgoszcz)

Komisja Genetyki Sądowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii jest Komisją problemową, powołaną na podstawie Statutu Towarzystwa. Celem działania tej Komisji jest zapewnienie jak najwyższego poziomu analiz genetycznych wykonywanych dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania.

Atestacja laboratoriów genetycznych przeprowadzających badania DNA służy realizacji tych założeń. Pozwala ona na przyjęcie wspólnej strategii, standaryzacji metod i nazewnictwa, ustalania norm i oceny prawidłowości genotypowania i wnioskowania.

Zasady atestacji na lata 2014-2015

Wyniki atestacji na lata 2012-2013
Zasady atestacji na lata 2012-2013

Wyniki atestacji na lata 2010-2011
Zasady atestacji na lata 2010-2011