Prezes Jarosław Berent, KiZMS UM w Łodzi
Wiceprezes Maria Kała, IES w Krakowie
Wiceprezes Anna Niemcunowicz-Janica, ZMS UM w Białymstoku
Redaktor naczelny Krzysztof Woźniak, KiZMS UJ CM
Skarbnik Piotr Brzeziński, KiZMS UM w Łodzi
Sekretarz Agnieszka Paula Jurczyk, KiZMS UM w Łodzi
Członek Elżbieta Bloch-Bogusławska, KiZMS UMK w Bydgoszczy
Członek Zbigniew Jankowski, KiZMS GUM
Członek Paweł Krajewski, ZMS WUM
Członek Grzegorz Teresiński, KiZMS UM w Lublinie