W trosce o jak najwyższy poziom ekspertyz sądowych wzorem lat ubiegłych Komisja Genetyki Sądowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii przeprowadziła atestację laboratoriów genetycznych wykonujących badania DNA dla celów sądowych na lata 2012/2013 w zakresie:

 1. badania DNA śladów biologicznych
 2. ustalania pokrewieństwa, w tym ojcostwa.

Komisja Genetyki Sądowej dokonała szczegółowej analizy nadesłanych wyników badań pod kątem stosowanych metod i procedur badawczych, standaryzacji nazewnictwa, prawidłowości wyników i konkluzji z przeprowadzonych badań.

Ad. I. Badania DNA śladów biologicznych
Do atestu przystąpiło 17 laboratoriów, w tym wszystkie laboratoria genetyczne Uniwersytetów Medycznych i Akademii Medycznych, Instytut Ekspertyz Sądowych, a także 4 laboratoria policyjne. Laboratorium referencyjnym przygotowującym próbki do atestu był Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej Katedry Medycyny Sądowej Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu.
Atest na badania DNA śladów biologicznych na lata 2012/2013 w różnym zakresie, zadeklarowanym przez poszczególne laboratoria, przyznano 16 laboratoriom:

Atest w podstawowym zakresie wymienionym w zasadach atestacji, poszerzonym o 5 dodatkowych markerów uzyskała:

 1. Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Atest w podstawowym zakresie, poszerzonym o 5 dodatkowych markerów oraz 16 markerów Y-STR uzyskały:

 1. Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 2. Laboratorium Kryminalistyczne KW Policji w Gdańsku
 3. Laboratorium Kryminalistyczne KW Policji w Katowicach
 4. Zakład Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 5. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej w Warszawie

Atest w podstawowym zakresie, poszerzonym o 10 dodatkowych markerów oraz 16 markerów Y-STR uzyskało:

 1. Laboratorium Kryminalistyczne KW Policji w Łodzi

Atest w podstawowym zakresie, poszerzonym o 11 dodatkowych markerów oraz 16 markerów Y-STR uzyskały:

 1. Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 2. Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Atest w podstawowym zakresie, poszerzonym o 16 markerów Y-STR i mitochondrialny DNA (HV1) uzyskało:

 1. Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Atest w podstawowym zakresie, poszerzonym o 11 dodatkowych markerów oraz 16 markerów Y-STR i mitochondrialny DNA (HV1) uzyskała:

 1. Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Collegium Medicum UJ w Krakowie

Atest w podstawowym zakresie, poszerzonym o 5 dodatkowych markerów oraz 16 markerów Y-STR i mitochondrialny DNA (HV1, HV2) uzyskała:

 1. Pracownia Genetyki Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie

Atest w podstawowym zakresie, poszerzonym o 6 dodatkowych markerów oraz 16 markerów Y-STR i mitochondrialny DNA (HV1, HV2) uzyskała:

 1. Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Atest w podstawowym zakresie, poszerzonym o 11 dodatkowych markerów oraz 16 markerów Y-STR i mitochondrialny DNA (HV1, HV2) uzyskał:

 1. Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej Katedry Medycyny Sądowej Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

Atest w podstawowym zakresie, poszerzonym o 13 dodatkowych markerów oraz 16 markerów Y-STR i mitochondrialny DNA (HV1, HV2) uzyskał:

 1. Zakład Technik Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej AM we Wrocławiu

Atest w podstawowym zakresie, poszerzonym o 13 dodatkowych markerów oraz 16 markerów Y-STR i mitochondrialny DNA (HV1, HV2) uzyskała:

 1. Katedra Medycyny Sądowej UM w Lublinie

Kolejne, 17-te laboratorium biorące udział w atestacji tj. Centrum Badań DNA
Sp. z o.o. w Poznaniu nie uzyskało atestu.

Ad. II. Ustalanie pokrewieństwa, w tym ojcostwa
W atestacji na badania DNA na lata 2012/2013 w ustalaniu pokrewieństwa, w tym ojcostwa uczestniczyło 13 laboratoriów; laboratorium referencyjnym wysyłającym próbki atestacyjne był Zakład Technik Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej AM we Wrocławiu.
Atest uzyskały następujące laboratoria:

 1. Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej Katedry Medycyny Sądowej Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu
 2. Zakład Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 3. Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 4. Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 5. Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 6. Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Collegium Medicum UJ w Krakowie
 7. Pracownia Genetyki Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie
 8. Katedra Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 9. Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 10. Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 11. Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 12. Zakład Technik Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej AM we Wrocławiu

Kolejne 13-te laboratorium biorące udział w atestacji tj. Centrum Badań DNA Sp. z o.o. w Poznaniu nie uzyskało atestu.