Atestację przeprowadzono dwukierunkowo:
I. w zakresie ustalania pokrewieństwa w tym ojcostwa
II. badania śladów biologicznych.

I. Atest na badania DNA w ustalaniu pokrewieństwa w tym ojcostwa uzyskało 13 laboratoriów genetyki sądowej z:


1. Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
2. Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
3. Zakładu Technik Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu,
4. Instytutu Ekspertyz Sądowych, Pracownia Genetyki Sądowej w Krakowie;
5. Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
6. Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Collegium Medicum UJ w Krakowie;
7. Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
8. Zakładu Medycyny Sądowej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie;
9. Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Warszawie;
10. Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku;
11. Zakładu Genetyki Molekularnej i Sądowej Katery Medycyny Sądowej Collegium Medicum w Bydgoszczy;
12. Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu;
13. Laboratorium Genetyki Medycznej, Centrum Badań DNA w Poznaniu.


II. Atest na badania DNA w śladach biologicznych poszczególne laboratoria genetyki sądowej uzyskały w różnym zakresie badań deklarowanym przed przystąpieniem do atestacji.

Atest w zakresie podstawowym, poszerzonym o pięć dodatkowych markerów autosomalnych i YSTR oraz mtDNA (HV1, HV2) otrzymały laboratoria genetyki sądowej z:
1. Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
2. Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
3. Zakładu Genetyki Molekularnej i Sądowej Katery Medycyny Sądowej Collegium Medicum w Bydgoszczy;
4. Zakładu Technik Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu,
5. Instytutu Ekspertyz Sądowych, Pracownia Genetyki Sądowej w Krakowie;

Atest w zakresie podstawowym, poszerzonym o pięć dodatkowych markerów autosomalnych i YSTR oraz mtDNA (HV1) otrzymało laboratorium genetyki sądowej z:


1. Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Warszawie;

Atest w zakresie podstawowym, poszerzonym o pięć dodatkowych markerów autosomalnych i YSTR otrzymały laboratoria genetyki sądowej z:


1. Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
2. Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
3. Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku;
4. Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu;
5. Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Collegium Medicum UJ w Krakowie;
6. Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gdańsku;
7. Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Lublinie;
8. Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi.

Atest w zakresie podstawowym i poszerzonym o markery YSTR otrzymało laboratorium genetyki sądowej z:


1. Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji w Warszawie.

Atest w zakresie podstawowym otrzymały laboratoria genetyki sądowej z:

1. Zakładu Medycyny Sądowej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie;
2. Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Katowicach.

Laboratorium Genetyki Medycznej, Centrum Badań DNA w Poznaniu nie uzyskało atestu na badania DNA w śladach biologicznych.