Popielski B.: Rys historyczny Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Pol. Tyg. Lek. 1966, 21(23), 857-861.

Baran E., Przybylski Z., Dubrzyński A.: 50 lat istnienia Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Arch. Med. Sąd. i Krym. 1989, 39(2), 68-79.

Baran E.: Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii 1938-2009. Gazeta Lek. 2009, 11(227), 36-37.

Baran E.: Historia związków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii z Instytutem Ekspertyz Sądowych. w: Kała M. (red.): Postępy w naukach sądowych. Wydawnictwo IES, Kraków 2009, 49-59.

Erazm Baran: Historia Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii 1938-2013. Arch. Med. Sąd. i Krym. 2012, 62(4), 243-314.