Komitet organizacyjny XVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii ma zaszczyt zaprosić P.T. Koleżanki i Kolegów na kolejne spotkanie naukowe naszego Towarzystwa, które odbędzie się w dniach 18–20 września 2019 r. w Lublinie.
 
Tematem przewodnim konferencji organizowanej pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie będą różne aspekty badań diagnostycznych wykorzystywanych w opiniowaniu sądowo-lekarskim: toksykologicznych, genetycznych, obrazowych, mikroskopowych, biochemicznych, entomologicznych oraz kryminalistycznych. Ogłaszany ze stosownym wyprzedzeniem wybór głównego motywu Zjazdu stanowi zachętę do przygotowania prac łączących różne dziedziny wchodzące w skład naszej profesji, które będą premiowane wystąpieniami podczas interdyscyplinarnych sesji plenarnych. Zachęcamy również do prezentacji własnych dokonań w innych obszarach opiniowania sądowo-lekarskiego, takich jak ocena prawidłowości postępowania medycznego, antropologia i kazuistyka medyczno-sądowa, tradycyjnie dyskutowanych podczas naszych odbywających się co trzy lata spotkań. Na potrzeby obrad planowane jest wykorzystanie infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 
 
  Zapraszamy wszystkich Członków i sympatyków naszego środowiska do licznego udziału w tym cyklicznym spotkaniu naukowym. Mamy nadzieję, że będzie ono okazją do zacieśniania dotychczasowych i nawiązywania nowych kontaktów branżowych, także z Kolegami z sąsiednich krajów Europy Wschodniej, których zamierzamy zaprosić na nasz Zjazd.
  Szczególne znaczenie ma dla nas jak najliczniejszy udziału młodych adeptów naszej obszernej dziedziny – zarówno lekarzy, jak i genetyków oraz toksykologów, w związku z istniejącymi od niedawna możliwościami specjalizacji w obu obszarach laboratoryjnej diagnostyki sądowej.
  Wszystkich Uczestników oraz osoby towarzyszące zachęcamy ponadto do połączenia celów naukowych z licznymi atrakcjami turystycznymi, jakie oferuje nasze miasto o ponad 700-letniej his torii.
 
Kolejne komunikaty zjazdowe będą sukcesywnie pojawiać się na stronie internetowej:
 
Do zobaczenia za rok w Lublinie!
 
Komitet Naukowy:
dr hab. Grzegorz Teresiński – przewodniczący
dr hab. Grzegorz Buszewicz – zastępca
dr hab. Piotr Kozioł – zastępca
 
Komitet Organizacyjny:
dr Marzanna Ciesielka – przewodnicząca
dr Wojciech Chagowski – zastępca
Michał Tracz – członek
 
wraz ze wszystkimi pracownikami Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UM w Lublinie, wchodzącymi w skład Komitetów: Organizacyjnego, Naukowego i Wykonawczego Zjazdu.