Możesz przekazać 1% podatku dla OPP wybierając PTMSiK !

W 2016 roku Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii zyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. W związku z tym jest możliwość przekazania 1% rocznego podatku dochodowego na działalność naszego Towarzystwa. Pieniądze uzyskane z tej zbiórki zostaną przeznaczone na utrzymanie ciągłości wydawania Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, celem podniesienia rangi naszego czasopisma, a co najważniejsze pomogą zbliżyć się do najważniejszego celu, czyli uzyskania punktacji IF.
Gdyby zdecydowali się Państwo na przekazanie pieniędzy naszemu Towarzystwu to w rubryce PIT ….: „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) prowadzonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wysokość kwoty na jej rzecz. 329, należy wpisać:

nr KRS 0000243239 i wnioskowaną kwotę wynikającą z rozliczenia.

Wszystkim ofiarodawcom z góry bardzo dziękujemy.

Szanowni Członkowie PMSiK

Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z Uchwałą podjętą podczas Walnego Zebrania Członków PTMSiK w dniu 18 września 2019r. w Lublinie - przegłosowano nowe kwoty corocznych składek członkowskich obowiązujące od 2020 roku:

- 200 zł dla Członków Towarzystwa poniżej 30 roku życia oraz

- 300 zł dla pozostałych Członków Towarzystwa (z wyłączeniem osób zwolnionych zgodnie ze Statutem).

Składkę członkowską należy wpłacać do dnia 31 marca danego roku bezpośrednio na rachunek bankowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, z podaniem imienia i nazwiska członka,

na numer rachunku: 21 1500 1621 1213 6001 1805 0000.

W dniach 18–20 września 2019 r. w Lublinie odbył się XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.
 
Tematem przewodnim konferencji organizowanej pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie były różne aspekty badań diagnostycznych wykorzystywanych w opiniowaniu sądowo-lekarskim: toksykologicznych, genetycznych, obrazowych, mikroskopowych, biochemicznych, entomologicznych oraz kryminalistycznych. W trakcie Zjazdu zaprezentowano także liczne prace i dokonania Uczestników w innych obszarach opiniowania sądowo-lekarskiego, takich jak ocena prawidłowości postępowania medycznego, antropologia i kazuistyka medyczno-sądowa, tradycyjnie dyskutowanych podczas naszych odbywających się co trzy lata spotkań.  Obrady odbyły się na terenie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 
 
Tegoroczny Zjazd był okazją do zacieśniania dotychczasowych i nawiązywania nowych kontaktów branżowych, także z Kolegami z innych krajów.
 
Informacje o wrześniowym Zjeździe można znaleźć na stronie internetowej: http://www.zjazdptmsik2019.umlub.pl/

 

Informujemy wszystkich Członków i Sympatyków Towarzystwa, że kolejny - XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii odbędzie się w 2022 roku w Poznaniu.