przewodnicząca: Aleksandra Borowska-Solonynko
Agnieszka Dąbkowska
Artur Moskała
Grzegorz Teresiński
Krzysztof Woźniak.