Raport z wyników atestacji laboratoriów genetycznych
przy Polskim Towarzystwie Medycyny Sądowej i Kryminologii na rok 2016
w zakresie ustalania pokrewieństwa w tym ojcostwa oraz badania śladów biologicznych


W trosce o jak najwyższy poziom ekspertyz sądowych wzorem lat ubiegłych Komisja Genetyki Sądowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii przeprowadziła atestację laboratoriów genetycznych wykonujących badania DNA dla celów sądowych na rok 2016.

W zakresie badań pokrewieństwa do atestacji przystąpiło 12 laboratoriów, w tym 3 laboratoria akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Laboratorium referencyjnym przygotowującym próbki była Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Po dokonaniu szczegółowej analizy nadesłanych wyników badań pod kątem stosowanych metod i procedur badawczych, standaryzacji nazewnictwa, prawidłowości wyników i konkluzji atest otrzymały:

Katedra Medycyny Sądowej Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – w zakresie autosomalnych układów STR i markera płci oraz mitochondrialnego DNA.

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytet Medyczny w Lublinie – w zakresie autosomalnych układów STR i markera płci.

Pracownia Genetyki Sądowej Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie – w zakresie autosomalnych układów STR i markera płci oraz mitochondrialnego DNA.

Pracownia Genetyczna Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytet Medyczny w Warszawie – w zakresie autosomalnych układów STR i markera płci.

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Pracownia Genetyki Sądowej – w zakresie autosomalnych układów STR i markera płci.

Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – w zakresie autosomalnych układów STR i markera płci.

Zakład Technik Molekularnych Katedra Medycyny Sądowej Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – w zakresie autosomalnych układów STR i markera płci.

Pracownia Hemogenetyki Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – w zakresie autosomalnych układów STR i markera płci.

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – w zakresie autosomalnych układów STR i markera płci.

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytet Medyczny w Gdańsku – w zakresie autosomalnych układów STR i markera płci.

Zakład Medycyny Sądowej Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie – w zakresie autosomalnych układów STR i markera płci.

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – w zakresie autosomalnych układów STR i markera płci.W zakresie badań śladów biologicznych do atestacji przystąpiło 13 laboratoriów, w tym 4 laboratoria akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Laboratorium referencyjnym przygotowującym próbki do atestu była Pracownia Genetyki Sądowej Katedry Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
Po dokonaniu szczegółowej analizy nadesłanych wyników badań pod kątem stosowanych metod i procedur badawczych, standaryzacji nazewnictwa, prawidłowości wyników i konkluzji atest otrzymały:

Katedra Medycyny Sądowej Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
– w zakresie badań wstępnych w kierunku ustalenia obecności ludzkiej krwi, ludzkiego nasienia i śliny, genotypowania autosomalnych układów STR i markera płci oraz genotypowania układów STR chromosomu Y, sekwencjonowania DNA mitochondrialnego, analizy statystycznej wyników badań genetycznych, w tym mieszanin oraz interpretacji wyników badań genetycznych.

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytet Medyczny w Lublinie – w zakresie badań wstępnych w kierunku ustalenia obecności ludzkiej krwi, ludzkiego nasienia i śliny, genotypowania autosomalnych układów STR i markera płci, sekwencjonowania DNA mitochondrialnego, analizy statystycznej wyników badań genetycznych dla próbek niebędących mieszaninami oraz interpretacji wyników badań genetycznych.

Pracownia Genetyki Sądowej Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie – w zakresie badań wstępnych w kierunku ustalenia obecności ludzkiej krwi, ludzkiego nasienia i śliny, genotypowania autosomalnych układów STR i markera płci oraz genotypowania układów STR chromosomu Y, sekwencjonowania DNA mitochondrialnego, analizy statystycznej wyników badań genetycznych, w tym mieszanin oraz interpretacji wyników badań genetycznych.

Pracownia Genetyczna Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytet Medyczny w Warszawie – w zakresie genotypowania autosomalnych układów STR i markera płci oraz genotypowania układów STR chromosomu Y, sekwencjonowania DNA mitochondrialnego, analizy statystycznej wyników badań genetycznych dla próbek niebędących mieszaninami oraz interpretacji wyników badań genetycznych.

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytet Medyczny w Łodzi – w zakresie badań wstępnych w kierunku ustalenia obecności ludzkiej krwi, ludzkiego nasienia i śliny, genotypowania autosomalnych układów STR i markera płci oraz genotypowania układów STR chromosomu Y, analizy statystycznej wyników badań genetycznych, w tym mieszanin oraz interpretacji wyników badań genetycznych.

Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
– w zakresie genotypowania autosomalnych układów STR i markera płci oraz genotypowania układów STR chromosomu Y, analizy statystycznej wyników badań genetycznych, w tym mieszanin oraz interpretacji wyników badań genetycznych.

Zakład Technik Molekularnych Katedra Medycyny Sądowej Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
– w zakresie badań wstępnych w kierunku ustalenia obecności ludzkiej krwi, ludzkiego nasienia i śliny, genotypowania autosomalnych układów STR i markera płci oraz genotypowania układów STR chromosomu Y, sekwencjonowania DNA mitochondrialnego, analizy statystycznej wyników badań genetycznych dla próbek niebędących mieszaninami oraz interpretacji wyników badań genetycznych.

Pracownia Hemogenetyki Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
– w zakresie genotypowania autosomalnych układów STR i markera płci oraz analizy statystycznej wyników badań genetycznych dla próbek niebędących mieszaninami.

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – w zakresie badań wstępnych w kierunku ustalenia obecności ludzkiej krwi, ludzkiego nasienia i śliny, genotypowania autosomalnych układów STR i markera płci oraz genotypowania układów STR chromosomu Y, analizy statystycznej wyników badań genetycznych, w tym mieszanin oraz interpretacji wyników badań genetycznych.

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytet Medyczny w Gdańsku – w zakresie badań wstępnych w kierunku ustalenia obecności ludzkiej krwi, ludzkiego nasienia i śliny, genotypowania autosomalnych układów STR i markera płci oraz genotypowania układów STR chromosomu Y, sekwencjonowania DNA mitochondrialnego, analizy statystycznej wyników badań genetycznych, w tym mieszanin oraz interpretacji wyników badań genetycznych.

Zakład Medycyny Sądowej Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
– w zakresie badań wstępnych w kierunku ustalenia obecności ludzkiej krwi, ludzkiego nasienia i śliny, genotypowania autosomalnych układów STR i markera płci oraz genotypowania układów STR chromosomu Y, sekwencjonowania DNA mitochondrialnego, analizy statystycznej wyników badań genetycznych dla próbek niebędących mieszaninami oraz interpretacji wyników badań genetycznych.

Laboratorium Kryminalistyczne Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku – w zakresie badań wstępnych w kierunku ustalenia obecności ludzkiej krwi, ludzkiego nasienia i śliny, genotypowania autosomalnych układów STR i markera płci oraz genotypowania układów STR chromosomu Y, analizy statystycznej wyników badań genetycznych dla próbek niebędących mieszaninami oraz interpretacji wyników badań genetycznych.

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
– w zakresie badań wstępnych w kierunku ustalenia obecności ludzkiej krwi, ludzkiego nasienia i śliny, genotypowania autosomalnych układów STR i markera płci oraz genotypowania układów STR chromosomu Y, analizy statystycznej wyników badań genetycznych dla próbek niebędących mieszaninami oraz interpretacji wyników badań genetycznych.