Wyniki I edycji konkursu prac doktorskich i magisterskich PTMSiK i AMSiK 2021/2022

 

            W dniu 30 grudnia 2022 r. Kapituła I edycji konkursu prac doktorskich i magisterskich Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii (PTMSiK) i Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii (AMSiK) wybrała najlepszą pracę doktorską i magisterską, której obrona odbyła się w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2022 r.

W kategorii najlepszej pracy doktorskiej I edycji konkursu PTMSiK i AMSiK Laureatkami zostały:

  1. miejsce – dr Magdalena Kukla-Bartoszek za pracę pt. „Genetic prediction of human pigmentation characteristics – implementation of the HIrisPlex-S predictive tool and searching for improvements”, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
  2. miejsce – dr Kinga Weronika Panasiuk – Flak za pracę pt. „Wielokierunkowa ocena pośmiertnych obrażeń postrzałowych w aspekcie weterynaryjno-sądowym przy wykorzystaniu technik klasycznych, nowoczesnych metod obrazowania oraz technik analitycznych”, Katedra Patomorfologii i Weterynarii Sądowej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
  3. miejsce – dr Paulina Całka za pracę pt. „Polimorfizm genów ADH1B, ADH1C, ADH4 i ADH7 a ryzyko rozwoju uzależnienia od alkoholu w populacji polskiej”, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Dla Autorek nagrodzonych prac doktorskich za zajęcie I, II i III miejsca przewidywana jest redukcja opłaty konferencyjnej na Zjeździe PTMSiK w Poznaniu we wrześniu 2023 r. odpowiednio za kolejne miejsca w wysokości 100%, 50% i 30%.

W kategorii najlepszej pracy magisterskiej przyznano wyróżnienie dla Pani mgr Kaji Tusiewicz za pracę „Oznaczanie glikolu etylenowego wraz z metabolitem kwasem glikolowym w pośmiertnym materiale biologicznym z wykorzystaniem chromatografii gazowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (GC-QqQ-MS/MS)” (Pracownia Toksykologii Sądowej, Katedra Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu).

Świadectwa potwierdzające otrzymane nagrody i wyróżnienia zostaną oficjalnie wręczone na ww. Zjeździe PTMSiK w Poznaniu, a wersje elektroniczne przesłane do Autorek wcześniej drogą elektroniczną w postaci plików PDF.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i serdecznie gratulujemy Laureatkom!