Szanowni Członkowie PMSiK

Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z Uchwałą podjętą podczas Walnego Zebrania Członków PTMSiK w dniu 6 czerwca 2022r. w Zamościu - przegłosowano nowe (niższe) kwoty corocznych składek członkowskich obowiązujące od 2023 roku:

- 100 zł dla Członków Towarzystwa poniżej 30 roku życia oraz

- 200 zł dla pozostałych Członków Towarzystwa (z wyłączeniem osób zwolnionych zgodnie ze Statutem).

Składkę członkowską należy wpłacać do dnia 31 marca danego roku bezpośrednio na rachunek bankowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, w tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska członka oraz roku za który wnosi się opłatę,

na numer rachunku: 21 1500 1621 1213 6001 1805 0000.