W dniach 18–20 września 2019 r. w Lublinie odbył się XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.
 
Tematem przewodnim konferencji organizowanej pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie były różne aspekty badań diagnostycznych wykorzystywanych w opiniowaniu sądowo-lekarskim: toksykologicznych, genetycznych, obrazowych, mikroskopowych, biochemicznych, entomologicznych oraz kryminalistycznych. W trakcie Zjazdu zaprezentowano także liczne prace i dokonania Uczestników w innych obszarach opiniowania sądowo-lekarskiego, takich jak ocena prawidłowości postępowania medycznego, antropologia i kazuistyka medyczno-sądowa, tradycyjnie dyskutowanych podczas naszych odbywających się co trzy lata spotkań.  Obrady odbyły się na terenie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 
 
Tegoroczny Zjazd był okazją do zacieśniania dotychczasowych i nawiązywania nowych kontaktów branżowych, także z Kolegami z innych krajów.
 
Informacje o wrześniowym Zjeździe można znaleźć na stronie internetowej: http://www.zjazdptmsik2019.umlub.pl/

 

Informujemy wszystkich Członków i Sympatyków Towarzystwa, że kolejny - XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii odbędzie się w 2022 roku w Poznaniu.

W głębokim żalu pożegnaliśmy Dyrektora Aleksandra Głazka, kierującego przez wiele lat krakowskim Instytutem Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna, wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Zmarł 6 marca 2009r. po długiej i ciężkiej chorobie. Odszedł wspaniały menedżer, który dbał o rzetelność i prestiż pracy biegłego oraz najwyższy poziom organizacyjny i merytoryczny kierowanego przez siebie Instytutu, mającego najwyższą renomę nie tylko w Polsce, ale i za granicą.
Jego ostatnim zadaniem, wieńczącym linię życia zawodowego, była organizacja i koordynacja prac zespołu biegłych, sporządzających kompleksową opinię na zlecenie katowickiego oddziału Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu - badania ekshumowanych zwłok generała Władysława Sikorskiego. Pomimo poważnego stanu zdrowia starał się uczestniczyć we wszystkich etapach działań, był „dobrym duchem” przeprowadzanych badań. W Jego zamierzeniach było sporządzenie szerokiego i rzetelnego opracowania naukowego na temat przebiegu i wyników prac, czego już, niestety, nie doczekał.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 czerwca 2010 Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii zostały przyznane 6 pkt.

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 28 października 2009 r. po długiej i ciężkiej chorobie zmarł

Redaktor Naczelny
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii

dr hab. med. JERZY KUNZ

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 01.12.2009r. odszedł

Prof. zw. dr hab. med.
Franciszek Marian Trela
- emerytowany Profesor i były Kierownik Katedry
i Zakładu Medycyny Sądowej
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

VII Łódzkie Sympozjum Naukowe Przestępstwa przeciwko Życiu i Zdrowiu oraz Seminarium Genetyków Sądowych, Cesarka 2014, 17-19 września 2014, Smardzewice nad Zalewem Sulejowskim

komunikat wkrótce

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków PTMSiK z dnia 16 września 2010 r. roczna składka członkowska począwszy od roku 2011 wynosi dla członków poniżej 30 roku życia 70 pln, dla członków pomiędzy 30 a 70 rokiem życia 120 pln, natomiast członkowie powyżej 70 roku życia są zwolnieni z obowiązku opłacania składek. Roczną składkę członkowską należy wpłacać do dnia 31 marca danego roku bezpośrednio na rachunek bankowy PTMSiK z podaniem imienia i nazwiska członka. Numer rachunku bankowego: 21 1500 1621 1213 6001 1805 0000, Kredyt Bank S.A. III Oddział w Poznaniu