W głębokim żalu pożegnaliśmy Dyrektora Aleksandra Głazka, kierującego przez wiele lat krakowskim Instytutem Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna, wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Zmarł 6 marca 2009r. po długiej i ciężkiej chorobie. Odszedł wspaniały menedżer, który dbał o rzetelność i prestiż pracy biegłego oraz najwyższy poziom organizacyjny i merytoryczny kierowanego przez siebie Instytutu, mającego najwyższą renomę nie tylko w Polsce, ale i za granicą.
Jego ostatnim zadaniem, wieńczącym linię życia zawodowego, była organizacja i koordynacja prac zespołu biegłych, sporządzających kompleksową opinię na zlecenie katowickiego oddziału Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu - badania ekshumowanych zwłok generała Władysława Sikorskiego. Pomimo poważnego stanu zdrowia starał się uczestniczyć we wszystkich etapach działań, był „dobrym duchem” przeprowadzanych badań. W Jego zamierzeniach było sporządzenie szerokiego i rzetelnego opracowania naukowego na temat przebiegu i wyników prac, czego już, niestety, nie doczekał.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.