W dniach 18–20 września 2019 r. w Lublinie odbył się XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.
 
Tematem przewodnim konferencji organizowanej pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie były różne aspekty badań diagnostycznych wykorzystywanych w opiniowaniu sądowo-lekarskim: toksykologicznych, genetycznych, obrazowych, mikroskopowych, biochemicznych, entomologicznych oraz kryminalistycznych. W trakcie Zjazdu zaprezentowano także liczne prace i dokonania Uczestników w innych obszarach opiniowania sądowo-lekarskiego, takich jak ocena prawidłowości postępowania medycznego, antropologia i kazuistyka medyczno-sądowa, tradycyjnie dyskutowanych podczas naszych odbywających się co trzy lata spotkań.  Obrady odbyły się na terenie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 
 
Tegoroczny Zjazd był okazją do zacieśniania dotychczasowych i nawiązywania nowych kontaktów branżowych, także z Kolegami z innych krajów.
 
Informacje o wrześniowym Zjeździe można znaleźć na stronie internetowej: http://www.zjazdptmsik2019.umlub.pl/

 

Informujemy wszystkich Członków i Sympatyków Towarzystwa, że kolejny - XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii odbędzie się w 2022 roku w Poznaniu.