- dr Filip Bolechała
   - dr Christian Jabłoński
   - dr hab. Dariusz Zuba, prof. IES
 
   - dr Martyna Maciów-Głąb
   - dr Artur Moskała
   - lek. Magdalena Kusior
   - mgr Karolina Mrochem
   - mgr Małgorzata Głaz