Dzień 1
 
 •     9:00 otwarcie
 •     9:10 wykład powitalny
 •     9:30 sesja I
 •     11:00 przerwa kawowa I
 •     11:15 sesja II
 •     13:00 przerwa obiadowa
 •     14:30 sesja III
 •     16:00 przerwa kawowa II
 •     16:15 sesja IV
 •     17:45 koniec dnia I
   
    Dzień 2
 
 •     9:30 sesja V
 •     11:00 przerwa kawowa III
 •     11:15 sesja VI
 •     12:45 zakończenie konferencji